Unity Engine

Escape from Tarkov için kapalı beta tarihi duyuruldu

Escape from Tarkov’un kapalı betası yeni silahları, yeni tüccarı ve ekipmanınızı sağlama alma yetisini tanıtacak.

Unity Engine başlıkları