Ticaret Bakanlığı tarafından PlayStation ekibine soruşturma açıldı

Yazan: Alper Dalan , Cumartesi, 17 Kasım 2018 20:02 GMT

Türkiye’de doların başını alıp gidiyor olduğu gerçeğini gözardı etmek pek mümkün değil bildiğiniz üzere. Yükselen dolar fiyatları, oyuncuları da bir hayli etkilemiş durumda. Birçok oyuncu bu durumdan şikayetçiydi fakat ne yazık ki elden de pek bir şey gelmiyordu. Yani, en azından öyle düşünüyorduk. Oyuncuların uğraşları sonucunda, Ticaret Bakanlığı tarafından Sony ekibine soruşturma başlatıldı. Hem de yükselen fiyatlar sebebiyle. Biliyoruz, kulağa çok da imkanlı gibi gelmiyor fakat durum gayet ciddi.

Yükselen fiyatlar sebebiyle Ticaret Bakanlığı tarafından Sony tarafına soruşturma açıldı

Sony ekibi tarafında Ticaret Bakanlığı tarafından açılan bu soruşturma sayesinde birçok oyuncunun yüzü gülebilir. Sonuçta, her ne kadar şimdilik Red Dead Redemption 2, NBA 2K19, Far Cry 5, God of War gibi birkaç oyundan ibaret olsa da, ilerleyen zaman içerisinde daha fazla oyunu etkileyebilir. Ne kadarlık bir indirim yaparlar bilinmez ama en azından yarı yarıya düşmesini beklemek yanlış olmaz. Zira, şu anki fiyatlar 450 TL’nin bile üzerinde.

Hemen aşağıda sizlerle paylaşmış olduğumuz uzun yazı, Ticaret Bakanlığı tarafından Sony cephesine açılan soruşturmanın detaylarını içeriyor. Biliyoruz, bu yazıların kafadan hazırlanmış olması gibi bir ihtimal de bulunuyor. Aklınızda soru işaretlerine yol açabilecek bu duruma çözüm getirmek için, kendiniz de bu davanın belgelerini kontrol edebilirsiniz. Öncelikle, buraya tıklayarak ulaşacağınız siteye gidin. Girdiğiniz sitede Belge Kodu kısmına, “0b9fd157-f280-4399-ac8e-29673155c78b” kodunu girin ve ardından Güvenlik Kodu’nu girin. İndirdiğiniz belge, sizlere fazlasıyla yardımcı olacaktır. Şimdi, dilerseniz soruşturmanın detaylarına geçelim.

SONY EURASIA PAZARLAMA A.Ş. Onur Ofis Park Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:10 PK:34768 Ümraniye/İSTANBUL

Bakanlığımızca yürütülen denetim faaliyetleri çerçevesinde firmanızca piyasaya sunulan çeşitli dijital oyunların fiyatlarında meydana gelen artışlar 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 63 ncü maddesi uyarınca oluşturulan Reklam Kurulu tarafından incelemeye alınmıştır.

Bu doğrultuda, firmanız tarafından PlayStation markası altında dağıtımı ve satışı yapılan “Red Dead Redemption 2”, “NBA 2K19”, “FarCry 5”, “God of War” gibi oyunların fiyatlarının, Eylül-Ekim ayları itibarıyla piyasa şartlarında normal kabul edilebilecek bir orandan çok daha yüksek bir miktarda arttırıldığı, tüketicilerin satın alma davranışını olumsuz etkileyen bu uygulamanın tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğu iddia edilmektedir.

Bilindiği üzere, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin “Haksız Ticari Uygulama Yasağı” başlıklı 28 inci maddesine göre, mesleki özenin gereklerine uymayan ve ulaştığı tüketicinin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozan ya da bozma ihtimali olan ticari uygulamalar yasaklanmış olup, haksız ticari uygulama olarak kabul edilen örnek uygulamalar Yönetmeliğin Ek-A bölümünde sayılmıştır.

31/08/2018 tarihli ve 30521 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile anılan Yönetmeliğin bahsi geçen Ek-A Bölümüne; “19) Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapmak.” şeklinde bir bent eklenmiştir.

Diğer taraftan anılan Yönetmeliğin;

“Aldatıcı eylemler” başlıklı 29uncu maddesinde; “(2) Aşağıda belirtilen hususlarda tüketicileri aldatan ya da aldatma ihtimali olan eylemler aldatıcı eylem olarak değerlendirilir:

a) Bir mal ya da hizmetin varlığı, mahiyeti, tedariki, faydası, riski, uygulaması, içeriği, aksesuarları, satış sonrası hizmetleri, üretim yöntemi ve tarihi, ifası, amaca uygunluğu, miktarı, teknik özellikleri, menşei, kullanımından beklenen sonuçları, üzerlerinde yapılan test ve kontrollerin sonuçları, çevreye olan etkileri ve diğer önemli özellikleri,

c) Bir mal veya hizmetin fiyatı, fiyatının hesaplanma yöntemi, ödeme koşulları ya da belirli bir fiyat avantajı,…”

“Yükümlülük” başlıklı 32nci maddesinde; “

(1) Kanunun 61 inci ve 62 nci maddeleri ile bu Yönetmeliğe uygun olmayan reklamın veya ticari uygulamanın daha sonra düzeltilmesi veya telafi edilmesi reklam verenin veya ticari uygulamada bulunanın tespit edilen aykırılığa ilişkin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.”

hükümleri ile,

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un;

“Haksız Ticari Uygulamalar” başlıklı 62nci maddesinde;

“(1) Bir ticari uygulamanın; mesleki özenin gereklerine uymaması ve ulaştığı ortalama tüketicinin ya da yöneldiği grubun ortalama üyesinin mal veya hizmete ilişkin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozması veya önemli ölçüde bozma ihtimalinin olması durumunda haksız olduğu kabul edilir. Özellikle aldatıcı veya saldırgan nitelikte olan uygulamalar ile yönetmelik ekinde yer alan uygulamalar haksız ticari uygulama olarak kabul edilir. Tüketiciye yönelik haksız ticari uygulamalar yasaktır.

(2) Ticari uygulamanın haksız olduğunun iddia edilmesi hâlinde, ticari uygulamada bulunan, bu uygulamasının haksız ticari uygulama olmadığını ispatla yükümlüdür.” hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede, şikâyete konu iddiaların doğruluğunun tetkiki açısından;

– Söz konusu artışın nedenlerine ilişkin ayrıntılı açıklamalarınıza,

– Maliyet yapınızın ve girdilerin bu yapı içerisindeki etkisini gösteren ayrıntılı açıklamalarınıza,

-İç piyasaya satışı tarafınızca Euro’ya endeksli fiyattan belirlenen bu ürünlerin diğer Avrupa ülkelerinde hangi fiyatlardan satıldığı ve bu fiyatlar ile maliyet unsurlarının Türkiye piyasasıyla paralellik gösterip göstermediğine dair detaylı bilgi ve belgelere,

– Dövize endeksli fiyat belirleme politikanız çerçevesinde, son 1 aylık dönemde döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketlerin sona erip yaklaşık % 21 oranındaki geri çekilmeler doğrultusunda ürünlerinizin fiyatlarında gerekli yeniden düzenlemeleriyapıpyapmadığınızhususundaayrıntılıaçıklamalarınıza,

– Anılan ürünlerin fiyatına Ağustos ve Eylül ayları içerisinde yapılan artıştan önce en son hangi tarihte zam yapıldığı ve bu ürünlere ilişkin 01.01.2018 tarihinden başlamak üzere aylık alış ve satış fiyatlarında bir değişim var ise bu değişimleri gösteren fatura/fiş, ithalat belgesi örneklerine,

– Ürünün hangi kanallar ve mecralar üzerinden satıldığı/dağıtımının yapıldığı bilgisine,

– Söz konusu ürünlerin fiyatlarına ilişkin tanıtımların bir mecra kuruluşunda yapılması durumunda, bu tanıtımların hangi mecra kuruluşlarında (televizyon-hangi kanallarda-, internet, radyo, gazete, dergi, broşür vs..) ve en son hangi tarihlerde yayınlandığının bilinmesine, yazılı basında yayınlanmış olanların asıllarına (broşür vs…), sözlü ve görsel basında da yayınlandıysa bunlara ait ses ve görüntü kayıtlarına (CD/DVDortamında),

– Konuyla ilgili olarak tarafınıza herhangi bir şikayet ulaşıp ulaşmadığı, herhangi bir tüketicinin sorununun firmanız tarafından çözümlenip çözümlenmediği bilgisine,

– Firmanızın açık unvanı, kayıtlı olunan ticaret/meslek odası faaliyet belgesi ile şirket ana sözleşmesinin bir örneğine,

– Bağlı bulunduğunuz vergi dairesinin adı ile firmanızın vergi kimlik numarasına, ihtiyaç duyulmaktadır.

Bakanlığımızca talep edilen bilgi ve belgelerin, varsa tarafınızca sunulacak diğer bilgi ve belgelerle birlikte 6502 sayılı Kanun’un 75/2 nci ve Reklam Kurulu Yönetmeliği’nin 12 nci maddeleri uyarınca 10 gün içerisinde Bakanlığımıza gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Comments