Türkiye oyun pazarı 1 milyar dolar büyüklüğe yaklaşıyor

Yazan: Onur Demirel , Perşembe, 21 Haziran 2018 13:25 GMT

Oyun pazarı her geçen gün çıkan kaliteli yapıtlarla büyümekte. Bu büyümeden haliyle Türkiye oyun pazarı ve bu pazarı oluşturan oyuncular da etkilenmekte. Pazar istihbaratı kuruluşu Newzoo’nun 2018 senesi oyun pazarı hakkında yaptığı araştırmanın sonuçları geldi. Sonuçlar dünya genelindeki oyun pazarı hakkında yeni bilgiler sunduğu gibi Türk oyuncularının kullanımı ve tüketimi hakkında da yeni bilgiler vermekte.

Türkiye oyun pazarı genel

Türkiye oyun pazarı her geçen yılda gelişen ve büyüyen küresel oyun pazarının önemli bir parçası. Pazar istihbaratı kuruluşu Newzoo’nun sunduğu bilgiler de bu düşünceyi destekler yönde. Newzoo’nun sunduğu bilgilere göre dünyadaki oyuncuların 32 milyondan fazlası Türkiye’de. En son açıklanan verilere göre 81 milyona yakın nüfusu bulunan ülkemizde nüfusun yaklaşık %40’ını oluşturan bu sayı Türkiye’deki oyun pazarının büyüklüğüne işaret etmekte. Sunulan bilgiler 2018 yılında Türkiye’deki oyuncuların pazarda 877.9 milyon Amerikan Doları büyüklüğünde bir hareket oluşturacağının beklendiğini göstermekte.

Pazar istihbaratı kuruluşu Newzoo’nun sunduğu bilgiler Türkiye oyun pazarı hakkında önemli bilgiler sunarken aynı zamanda küresel oyun pazarı hakkında da bazı noktalara ışık tutmakta. Sunulan bilgilere göre Avrupa ve Orta Doğu bölgesinin oyun sektöründe diğer bölgelerin gerisinde kaldığı görülmekte. Asya-Pasifik ülkeleri 71.4 milyar Amerikan Doları ile birinci sırada iken, arkasında 32.7 milyar Amerikan Doları ile Kuzey Amerika bölgesi yer almakta. Çin ise tek başına 37.9 milyar Amerikan Dolarlık pazar payıyla diğer Asya-Pasifik ülkeleri ile birlikte pazarın %52’sini oluşturmakta.

Türkiye oyun pazarı mobil

Paylaşılan veriler aynı zamanda mobil platformlardaki oyun pazarı hakkında da önemli bilgiler sunmakta. Mobil oyunlar 2018 senesinde 70.3 milyar Amerikan Doları değerinde bir pazar hareketi oluşturacak. Ek olarak sunulan veriler aynı zamanda oyun platformlarının pazardaki paylarına da ışık tutmakta. Geçtiğimiz yıldan bu yana %25.5’lik bir büyüme ile mobil platformların pazarda liderliğe yerleştiğini görülmekte. Mobil platformları %25’lik pay ile 34.6 milyar Amerikan Doları değerinde bir pazar hareketi oluşturacağı beklenen konsol platformları takip etmekte. Konsol platformlarının hemen arkasından pazarın %24’ünü oluşturan PC platformu izlemekte olup 2018 yılında 32.9 milyar Amerikan Doları değerinde bir pazar hareketi oluşturacağı beklenmekte.

Türkiye oyun pazarı dışında dünya çapında durum nasıl?

Newzoo’nun araştırması Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesi içerisinde incelenen Türkiye oyun pazarı dışında da olduça önemli bilgiler sunmakta. Araştırmaya göre düzenlenen 2018 Küresel Oyun Pazarı Raporu’na göre, küresel oyun pazarının 2018 yılında toplamının 137.9 milyar Amerikan Doları değerinde olması beklenmekte. Bu miktar 2017 senesi için beklenen değere göre %13.3 artış göstermiş olup oyun pazarındaki büyümeye işaret etmekte.

Comments